Zagrożenia wynikające z korzystania z internetu

Usługodawca wskazuje następujące zagrożenia związane z korzystaniem z internetu:

  1. Możliwość otrzymania spamu.
  2. Możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego i złamania zabezpieczeń systemu teleinformatycznego w celu pozyskania danych osobowych i informacji.
  3. Możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jeo złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości.
  4. Działanie oprogramowania typu malware, czyli oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez Użytkownika.
  5. Obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania.
  6. Możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli.
  7. Możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł).
  8. Możliwość bycia narażonym na sniffing - niedozwolony podsłuch, polegający na wykorzystaniu sniffera - programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci.
  9. Możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub "złośliwego" oprogramowania, wykonującego czynności niezamierzone przez Użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujące pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax, itp.