Pomoc

Aplikacja „BiałystOK!” to narzędzie do sprawnej komunikacji pomiędzy mieszkańcami a Urzędem Miejskim w Białymstoku i jednostkami miejskimi. Za pośrednictwem aplikacji można zgłaszać problemy wymagające interwencji służb, takie jak: awarie, wyrwy w drogach, sugestie zmian organizacji ruchu oraz sprawdzać etap realizacji i sposób rozwiązania sprawy. System nie służy do zgłaszania spraw związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia, które należy kierować na numer alarmowy 112.

Dodawanie nowego zgłoszenia


W celu dodania nowego zgłoszenia należy wybrać opcję  „Dodaj Zgłoszenie” znajdującą się w górnym menu lub poprzez użycie przycisku dodawania nowego zgłoszenia w prawnym dolnym rogu mapy zgłoszeń (ikona plusa). 
Następnie należy wybrać właściwą kategorię zgłoszenia z listy dostępnych kategorii


Przechwytywanie.PNG

 

W zależności od typu zgłoszenia, może być to problem lub inne zgłoszenie, wyświetli się właściwy formularz, którzy należy uzupełnić danymi. W przypadku problemów są to:

  • Adres – należy zaznaczyć na mapie adres zdarzenia lub wpisać ręcznie w polu Adres,
  • Kategoria – uzupełniania o wybraną kategorię w poprzednim kroku,
  • Opis – należy opisać szczegóły zgłoszenia,
  • Telefon kontaktowy - użytkownik może podać numer telefonu, aby w razie potrzeby można było zasięgnąć dodatkowych informacji na temat zgłoszenia,
  • E-mail kontaktowy - użytkownik może podać e-mail kontaktowy, aby w razie potrzeby można było zasięgnąć dodatkowych informacji na temat zgłoszenia,
  • Dodaj załącznik – jest to pole opcjonalne, umożliwia ono dodanie zdjęcia do zgłoszenia.

W celu potwierdzenia formularza zgłoszenia należy nacisnąć przycisk „ZGŁOŚ”. Twoje zgłoszenie pojawi się na liście dopiero po zatwierdzeniu przez pracownika Urzędu.

 

dodanie nowego problemu.PNG