Polityka prywatności

Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego portalu https://ok.bialystok.pl są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu BiałystOK pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Urząd Miejski w Białymstoku respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu informuje, że dane osobowe zawarte np. w formularzach rejestracyjnych przechowywane są i przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Zgromadzone dane osobowe stanowią wydzieloną bazę danych, przechowywaną w sposób zapewniający właściwą ochronę.