Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
 3. Dane osobowe są zbierane w celu Wymiana informacji związanych z funkcjonowaniem Miasta Białystok z osobami zainteresowanymi;
 4. Pozyskane dane będą przetwarzane do momentu usunięcia konta
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości śledzenia co dalej stało się ze zgłoszeniem;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych;
 8. Oprogramowanie BiałystOK! umożliwia:
  1. przesyłanie zgłoszeń anonimowych – w tym trybie nie jest wymagane rejestracja użytkownika i nie jest wymagane podawanie żadnych danych osobowych. W tym trybie mieszkańcy korzystają z konta Gość (aplikacja mobilna) lub nie przechodzą procesu weryfikacji tożsamości (aplikacja www), lecz skutkuje to brakiem możliwości śledzenia, co dalej stało się ze zgłoszeniem oraz brakiem możliwości odbioru powiadomień;
  2. przesyłanie danych od zarejestrowanych użytkowników – w tym trybie użytkownik jest zobowiązany do założenia konta w systemie BiałystOK!. W tym procesie zobowiązany jest do podania:
   • adresu e-mail, będącym jednocześnie loginem użytkownika – niezbędnego do przesłania linku aktywacyjnego do tworzonego konta w systemie BiałystOK! oraz do przesyłania powiadomień o zmianach statusu stworzonych i obserwowanych zgłoszeń;
   • hasła dostępu – niezbędnego do poprawnej weryfikacji tożsamości użytkownika;
  3. W procesie tworzenia konta użytkownika możliwe – ale nie wymagane – jest podanie Imienia i Nazwiska oraz numeru telefonu użytkownika – te informacje mogą być wykorzystane do kontaktu z użytkownikiem w przypadku zgłoszeń zawierających informacje o bezpośrednim zagrożeniu życia, zdrowia, mienia lub stanu środowiska. Podane dane: e-mail, imię, nazwisko, nr telefonu nie są publikowane w Aplikacji ani w Serwisie.
  4. Oprogramowanie BiałystOK umożliwia weryfikacje tożsamości z wykorzystaniem konta Google. W takim przypadku system BiałystOK! gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe: adres e-mail, imię oraz nazwisko w celu przesyłania powiadomień o zmianach statusu stworzonych i obserwowanych zgłoszeń; Podane dane: e-mail, imię, nazwisko nie są publikowane w Aplikacji ani w Serwisie.

Podczas logowania za pomocą konta Google system BiałystOK! otrzymuje następujące informacje:

 • e-mail,
 • imię i nazwisko,
 • identyfikator użytkownika z systemu Google.